Review Hoa tư dẫn

Truyện này chắc chắn là có rất nhiều review trước rồi. Đau cái bạn bè mình lại chẳng ai đọc ngôn tình, hoặc có thì cũng đã đi xa lắc xa lơ, không tiện đàm đạo, đành trút hết tâm sự ở đây. Cái bi của Hoa Tư Dẫn khác cái bi của những truyện …

[Review] Thứ nữ

Lần đầu tiên đọc 1 bộ truyện dài hơi như thế. Hồi nào giờ mình đọc truyện < 100 chương vì thật sự cũng không có đủ kiên nhẫn. Đọc được review của một bạn về các bộ này, thấy văn án cũng rất hay, cũng đua đòi theo sau khi rất hài lòng về …